Vásárlási feltételek


A jelen általános szerződési feltételek („Feltételek”) az Ön, mint vevő és Mi, mint eladó (LEMON trade, kft., székhely: Družstevná 849, 027 43 Nižná, Cégjegyzékszám: 50 753 673) jogaira és kötelezettségeire vonatkozik és az alábbi weboldalakon működő e-shopokon keresztül megkötött szerződéses kapcsolatokat szabályozza:

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos minden információt a személyes adatok kezelési szabályzata tartalmazza, amelyet itt talál.

Mint tudva lévő, elsősorban távollévők közötti kommunikációt végzünk. Ezért a Szerződésünkre is vonatkozik, hogy olyan távollévők közötti kommunikációs eszközöket használunk, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a Vevő és az Eladó egyidejű fizikai jelenléte nélkül is kössünk megállapodást. Ha a Feltételek bármely része ellentmond annak, amiben az Ön E-shop vásárlási folyamata során közösen megállapodtunk, akkor ez a megállapodás elsőbbséget élvez jelen Feltételekkel szemben.

Cikkely I.

Néhány fogalom

 • Az ár az az összeg, amelyet Ön az Áruért fizet; 
 • szállítás ára az az összeg, amelyet Ön az Áru kiszállításáért fizet, beleértve a csomagolás árát is; 
 • teljes ár az Ár és a Szállítási ár összege; 
 • Az ÁFA, az általános forgalmi adó a hatályos jogszabályok szerint, vagy ezen áfa nélkül, ha Ön ÁFA-fizető; 
 • Az E-shop a Nami által üzemeltetett webáruház, amelyen az Áruk vásárlása történik; 
 • számla az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint a teljes árra kiállított adóbizonylat;
 • Eladó az ugyfelszolgalat@gabionoklemon.hu e-mail címen, a +36 70 542 0736 telefonszámon, a törvény által kijelölt elérhető eladó; 
 • Megrendelés az Ön visszavonhatatlan javaslata Áruvásárlási Szerződés megkötésére velünk; 
 • Az áru az e-shopunkon található összes termék, hacsak másképp nincs feltüntetve: gabion kerítés, gabion kosarak, gabion hálók, 2D kerítés panelek, kiegészítők – szerelőelemek, gabion virágcserepek, rönkök és kapuk. 
 • Felhasználói fiók az Ön által megadott adatok alapján létrehozott fiók, amely lehetővé teszi a megadott adatok tárolását, valamint a megrendelt Áruk és megkötött szerződések tárolását; 
 • Ön az e-shopunkon vásárló személy, akit jogilag vásárlónak nevezünk; 
 • Szerződés olyan adásvételi szerződés, amely az E-shopon keresztül küldött, megfelelően kitöltött Megrendelés alapján jön létre, és akkor jön létre, amikor Ön megkapja tőlünk a Megrendelés visszaigazolását.

Cikkely II.

Általános rendelkezések ÉS UTASÍTÁSOK

 1. Az E-shop webes felületén keresztül történő áruvásárlásra a jelen Feltételek az irányadók. 
 2. Az Áruk megvásárlásakor kötelessége, hogy minden információt helyesen és a valóságnak megfelelően közöljön velünk. Ezért az Ön által az Áru megrendelésekor megadott információkat helyesnek és valósnak tekintjük.

Cikkely III.

Szerződés kötés

 1. Szerződés megkötése távolról, a webáruházon keresztül történik. A Megrendelés elküldésével Ön hozzájárul a távoli kommunikációs eszközök használatához.
 2. Ahhoz, hogy a Szerződést megköthessük, szükséges, hogy a webáruházban rendelési tervezetet készítsen. Ennek a tervezetnek a következő információkat kell tartalmaznia:
  1. Tájékoztatás a megvásárolt Árukról (a webáruházban Ön a „Kosárba tesz” gombbal jelöli meg a megvásárolni kívánt árut);
  2. Tájékoztatás az Árról, Szállítási költségről, ÁFA-ról, a Teljes Ár fizetési módjáról és az Áru szállításának módjáról; ezek az adatok a Megrendelés tervezetének elkészítésének részeként kerülnek megadásra a webáruházban, míg az ÁFÁ-t tartalmazó ár, a szállítás árra és a végösszegre vonatkozó információk automatikusan megjelennek a az Ön által kiválasztott Áruk és ezek szállítási módjának megadása után;
  3. Az Ön azonosító adatai, arra szolgálnak számunkra,hogy az Áru kiszállítását és a számla vagy egyéb dokumentumok helyes kiállítását megtehessük. A körbe tartozó adatok:
   A) ha Ön természetes személy (magánszemély - nem vállalkozó) vezeték és keresztknév, szállítási cím, telefonszám, email cím
   B) ha Ön természetes személy – egyéni vállalkozó akkor tartalmaznia kell: a cégnév tartományban - keresztnév, vezetéknév és a cégnév kiegészítése (ha a névben szerepel kiegészítés a cégnévhez), a telephely címe vagy a működési cím, az áru szállítási címét - ha az eltér a telephely vagy a működés helyének címétől, statisztikai számjel, adószám, közösségi adósyám (ha Ön ÁFA fizető), telefonszám, email cím
   C) ha Ön jogi személy (kft,részvénytársaság, szövetkezet, alapítvány, önkormányzat, iskola, egyesület , stb.) cégneve, székhelye vagy üzleti címe, az áruk szállítási helyének címe(ha az eltér a székhely vagy a telephely címétől), statisztikai számjel, adószám, közösségi adószám (ha Ön ÁFA-alany).
   Az Ön által a megrendelésben megadott azonosító adatok a III.cikk 2.és 3. pontjának A)-tól C)-ig számlázási adatnak minősül.
  4. A Megbízási tervezet elkészítése során lehetősége van az adatok módosítására, ellenőrzésére és esetleg annak megváltozására. Az adatok ellenőrzése után a„Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomásával létrejön a rendelés. A gomb megnyomása előtt azonban meg kell erősítenie, hogy ismeri és hozzájárul a jelen Feltételekhez és a személyes adatok kezeléséhez. Ellenkező esetben a Megrendelés létrehozása nem lehetséges. Egy jelölőnégyzetet használunk a megerősítéshez és a hozzájáruláshoz. A „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gomb megnyomása után az összes kitöltött adat közvetlenül hozzánk kerül. A számlázási adatok módosítására a továbbiakban nem lesz lehetősége.
   Ha a vevő hibázott a számlázási adatok megadásakor, vagy nem volt biztos abban, hogy helyesen adta meg a számlázási adatokat, haladéktalanul, legkésőbb a következő munkanapon megkeresi az eladót a megadott számlázási adatok helyesbítésével. Abban az esetben, ha a vevő annak ellenére ragaszkodik a számla és a vonatkozó bizonylatok kijavításához, hogy hibás számlázási adatokat adott meg, és nem használta fel a következő munkanapi határidőt a megadott számlázási adatok hiányosságainak elhárítására, a javítás lehetséges, max. a hibásan megadott számlázási adatokat tartalmazó számla kézbesítésének hónapját követő hónap 15. napjáig (lásd a számlán a kézbesítés dátumát) és ez 11 100 Ft ÁFÁval együtt - adminisztrációs díjat számítunk fel. A számlakiállítás utáni hónap említett 15. napját követően a számlázási adatok módosítása rendszeri okok miatt már nem lehetséges.
  5. Megrendelését a lehető legrövidebb időn belül visszaigazoljuk, miután az megérkezett hozzánk a Megrendelésben megadott e-mail címére küldött üzenettel. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelés és a jelen Feltételek összefoglalóját. A Megrendelés részünkről történő visszaigazolásával létrejön a Szerződés köztünk és Ön között. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik a megrendelés napján hatályos feltételek.
  6. Előfordulhatnak olyan esetek is, amikor nem tudjuk visszaigazolni a megrendelését. Ez különösen akkor érvényes, ha a Termék nem elérhető. Abban az esetben, ha valamilyen okból nem tudjuk visszaigazolni a Megrendelést, felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Szerződés megkötésére a Megrendeléshez képest módosított formában. Ebben az esetben a szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat.
  7. Abban az esetben, ha a webáruházban vagy a Megrendelés tervezetében nyilvánvalóan hibás Ár szerepel, főként technikai hiba miatt, nem vagyunk kötelesek az Árut ezen az áron szállítani Önnek, még akkor sem, ha megkapta a megrendelés visszaigazolását. ,és így a Szerződés megkötésre került. Ilyen helyzetben azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és ajánlatot küldünk a Megrendeléshez képest módosított formában új Szerződés megkötésére. Ebben az esetben az új Szerződés akkor jön létre, amikor Ön megerősíti ajánlatunkat. Amennyiben ajánlatunkat annak elküldésétől számított 3 napon belül sem erősíti meg, jogosultak vagyunk a megkötött Szerződéstől elállni. Nyilvánvaló hibának minősül az Árban például az a helyzet, amikor az Ár nem felel meg a többi eladónál szokásos árral, vagy hiányzik estleg van benne egy extra számjegy.
  8. A Szerződés megkötése esetén Ön köteles a teljes árat megfizetni.
  9. Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, azon keresztül rendelhet. Ebben az esetben is köteles ellenőrizni a kitöltött adatok helyességét, valódiságát és teljességét. A Megrendelés elkészítésének módja megegyezik a Felhasználói fiókkal nem rendelkező vásárlóéval, előnye azonban, hogy nem szükséges az azonosító adatait ismételten kitölteni.

Cikkely IV.

Felhasználói fiók

 1. Az E-shopban történő regisztrációja alapján hozzáférhet Felhasználói fiókjához. 
 2. A felhasználói fiók előnye, hogy minden rendelését és egyéb dokumentumait egy helyen megtalálja. Ezenkívül nem kell újra megadnia azonosító adatait felhasználói fiókján keresztül. 
 3. Felhasználói fiók regisztrálásakor köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni és változás esetén frissíteni. 
 4. A felhasználói fiókhoz való hozzáférést felhasználónév és jelszó biztosítja. Az Ön felelőssége, hogy ezeket a hozzáférési adatokat bizalmasan kezelje, és ezeket az adatokat ne adja át senkinek. Ha visszaélnek velük, nem vállalunk érte felelősséget. 
 5. A felhasználói fiók személyes jellegű, ezért Ön nem jogosult harmadik fél számára engedélyezni annak használatát. 
 6. Felhasználói fiókját törölhetjük, ha megszegi a Szerződésben vállalt kötelezettségeit. 
 7. Előfordulhat, hogy a felhasználói fiók nem mindig elérhető, különös tekintettel a hardver és szoftver szükséges karbantartása esetén.

Článok V.

Ár- és fizetési feltételek, tulajdonjog fenntartása

 1. Az ár mindig az E-shopon, a Megrendelés-tervezetben és természetesen a Szerződésben is szerepel. Az E-shopon az Áruk feltüntetett Ára és a Megrendelésben szereplő Ár közötti eltérés esetén a Megrendelési ajánlatban szereplő Ár az irányadó, amely mindig megegyezik a Szerződésben szereplő árral. A szállítás ára, illetve a szállítási feltételek szintén szerepelnek a Megrendelés-tervezetben.
 2. A végösszeg áfával vagy anélkül van feltüntetve, attól függően, hogy a vevő ÁFA fizető-e vagy sem. A végösszeg tartalmazza az összes külön jogszabály által meghatározott díjat.
 3. A szerződés megkötése után az Áru átadása előtt Önt a Teljes Ár kifizetésére szólítjuk fel. A teljes árat az alábbi módokon fizetheti ki: 
 4. a) Banki átutalás. A fizetéshez szükséges információkat a Megrendelés visszaigazolásaként küldjük el. 
 5. b) Bankkártyás fizetés. 
 6. c) Utánvét. Ebben az esetben a fizetés az Áru átadásakor, az Áru átadása ellenében történik. 
 7. d) Készpénzes vagy bankkártyás fizetés személyes átvétel esetén. Nálunk történő átvétel esetén lehetőség van az Árukért készpénzben fizetni. Személyes átvételkor, készpénzes fizetés esetén a Teljes ár az Áru átvételekor kell megtéríteni. 
 8. A számlát kinyomtatva állítjuk ki és fizikailag csatoljuk az Ön által megrendelt Árukhoz. 
 9. Az Áruk tulajdonjoga csak akkor száll át Önre, ha Ön kifizette a teljes árat és átvette az árut. Banki átutalással történő fizetés esetén a Teljes Ár kifizetése, akkor minősül teljesítettnek, ha a jóváírás megtörténik a számlánkra, egyéb esetekben fizetéskor történik.

Cikkely VI.

Szállítási feltételek, a veszély áthárítása és az Áru véletlen meghibásodása

 1. Az árut az Ön által választott módon szállítjuk ki Önnek. Ön az alábbi lehetőségek közül választhat: 
 2. a) Személyes átvétel közvetlenül üzletünkben: Ul. Družstevná 849, 027 43 Nižná 
 3. b) Szállítás GLS futárszolgálaton keresztül. 
 4. Az áru külföldre is szállítható. 
 5. Az Áru kiszállításának időpontja mindig annak elérhetőségétől, valamint a választott szállítási és fizetési módtól függ. Az Áruk szállításának várható időpontjáról a Megrendelés visszaigazolásában tájékoztatjuk Önt. A minimális szállítási idő három nap. A maximális szállítási idő a Megrendelés visszaigazolásától számított 6-8 hét, ha nincs az másként feltüntetve. 
 6. Székhelyünkön történő személyes átvétel esetén minden esetben e-mailben értesítjük az Áru átvételének lehetőségéről. 
 7. Az árut a fuvarozó szolgálattól vagy tőlünk történő átvételekor kötelessége megvizsgálni, és bármilyen sérülés esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót vagy közvetlenül minket. 
 8. Ön köteles az árut a megbeszélt helyen és időben átvenni. Amennyiben Ön az előzőek szerint nem veszi át a leszállított Árut, e-mailben tájékoztatjuk Önt arról, hogy hol tudja átvenni az Árut, beleértve az átvétel határidejét, vagy, az árut az Ön által küldött írásbeli kérelme alapján, legkésőbb 14 napon belül újra kézbesítjük Önnek, és Ön vállalja, hogy megtéríti számunkra az áru újra szállításával kapcsolatos összes költséget. Abban az esetben, ha Ön megszegi az Áru átvételére vonatkozó kötelezettségét, kivéve a jelen Feltételek 4. cikkelyének pontja szerinti eseteket, ez nem jelenti az Áruk Önnek való szállítására vonatkozó kötelezettségünk megszegését. Ugyanakkor az a tény, hogy Ön nem veszi át az Árut, nem jelenti az a köztünk és Ön között létrejött szerződéstől való elállást. Amennyiben Ön a pótlólagos határidőn belül sem veszi át az Árut, jogunkban áll elállni a Szerződéstől az Ön szerződésszegése miatt. Ha úgy döntünk, hogy élünk az elállási joggal, az elállás az elállás kézbesítésének napján lép hatályba. A Szerződéstől való elállás nem érinti az Áru leszállításakor felmerült költségek, felmerülő károk megtérítésére való jogot, vagy esetleges egyéb kártérítési igényt vagy elmaradt haszonra vonatkozó igényt. 
 9. Ha az Ön részéről felmerülő okok miatt az Árut ismételten vagy a Szerződésben meghatározottól eltérő módon kell kiszállítani, Önnek kötelessége megtéríteni Nekünk az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségek kifizetéséhez a Szerződésben megadott e-mail címére küldjük el a fizetési adatokat, amelyeket az e-mail kézhezvételétől számított 14 napon belül kell rendezni. 
 10. Az Áru sérülésének kockázata Önre száll át az átvétel pillanatában. Abban az esetben, ha Ön nem veszi át az Árut, kivéve a jelen Feltételek 4. pontja szerinti eseteket, az Áru véletlen meghibásodásának kockázata abban a pillanatban száll át Önre, amikor lehetősége nyílt átvenni, de Ön ezt nem tette meg. A veszély áthárítása és az Áru véletlen meghibásodása azt jelenti az Ön számára, hogy ettől a pillanattól kezdve Ön viseli az Áruk elvesztésével, megsemmisülésével, sérülésével vagy bármilyen károsodásával kapcsolatos valamennyi következményt. 
 11. Abban az esetben, ha az Árut a Megrendelés visszaigazolásának meghatározott időtartamán belül bármilyen okból nem tudjuk Önnek kiszállítani, Ön jogosult elállni a Szerződéstől. 

Például a gabion hálók esetében, ha a rendelés értéke legfeljebb 280 000 HUF, akkor azt 5 munkanapon belül futárral küldjük Önnek. 280 000 HUF feletti gabion kosarak rendelése esetén 10 munkanapon belül INGYENES kiszállítással biztosítjuk az áruk kiszállítását. Ez azonban nem vonatkozik a PRAKTIK és PREMIUM rendszerekre. Ami a PREMIUM kerítésrendszert illeti, egyedi gyártás után (minden megrendelőre egyedileg szabottan), egy külsős horganyzó üzemben történik a felületkezelés, ezért a szállítási idő hozzávetőlegesen 4-6 hét. A PRAKTIK kerítésrendszert igyekszünk folyamatosan raktáron tartani és azonnali átvételt biztosítani. 

 1. Amennyiben az Áru szállítási ideje meghaladja a jelen Feltételek 3. pontja szerinti maximális időt, előzetesen tájékoztatjuk Önt erről az E-shopon közzétett tájékoztatási csatornán keresztül az Áru elérhetőségének hozzávetőleges időpontjáról, valamint egy külön e-mail kiküldésével is, melyben megerősíti, hogy Ön tudomásul veszi az Áru ezen szállítási idejét. Ha nem ért egyet ezzel a szállítási határidővel, jogában áll elállni a Szerződéstől.

Cikkely VII.

A hibákért való felelősség joga

 1. Bevezető rendelkezés a hibákért való felelősségről
  1. b) Vállaljuk, hogy az Árut az előírt minőségben, mennyiségben és hibátlanul szállítjuk le Önnek. 
  2. c) Felelősséget vállalunk az Áru átvételkor fennálló hibákért, ha azok a hibák nem a külső fuvarozó által történt szállítás vagy későbbi hibás beszerelés miatt következett be. 
  3. d) Az általános jótállási idő 24 hónap. A jótállási idő attól a pillanattól kezdődik, amikor az árut Ön átveszi. 
  4. e) Ha az árut kicserélik, a jótállási időszak az új Áru átvételi időpontjától kezdődik. 
  5. f) Az áruk hibáiért a jótállási idő alatt vonatkozó fennálló felelősség joga elévül, ha azt a jótállási időszak alatt nem gyakorolja. 
  6. g) Garantáljuk, hogy a veszély átruházása és az Áru véletlen meghibásodása időpontjában jelen Feltételek VI. cikkely értelmében az áru hibátlan, különösen, ha: 
   • rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben Önnel megállapodtunk, és ha ezekben kifejezetten nem állapodtunk meg, akkor azokkal, amelyeket az Áru leírásában közöltünk, vagy amelyek az Áru jellegéből adódóan elvárhatók; 
   • alkalmas az általunk meghatározott célok felhasználására, vagy az ilyen típusú Árukra szokásos célú felhasználására; 
   • megfelel a minősége és a mennyiség; 
   • megfelel a speciális jogszabályok által vele szemben támasztott követelményeknek; 
   • nem terhelve harmadik fél által.
 2. Hibafelelősség (reklamáció) jogi gyakorlásának feltételei )
  1. a) Az Áru átvételekor köteles alaposan megvizsgálni és átvizsgálni az Árut. Nyilvánvaló hibák (pl. mechanikai sérülés) esetén Ön köteles indokolatlan késedelem nélkül panaszt tenni a jelen cikkely 3. pontja szerint. Ha ezt nem teszi meg, nem vesszük figyelembe az Áru nyilvánvaló hibáiból eredő későbbi reklamációt, ideértve az Áru hiányosságából fakadó hibákat is. 
  2. b) Ön köteles az egyéb hibákért (rejtett hibákért) vonatkozó felelősségi jogát a jelen cikkely 3. pontjában meghatározott módon indokolatlan késedelem nélkül gyakorolni, miután az Áru hibáját felfedezte, de legkésőbb a jótállási idő lejártáig.
  3. c) A garancia csak az Áru gyártási hibáira vonatkozik. Felelősségi jogát nem gyakorolhatja azokért a hibákért, amelyek különösen a hibás beszerelésből, kopásból, mechanikai sérülésekből, az Áru nem megfelelő körülmények közötti használatából stb. adódnak. Hibás szerelésnek minősül különösen a weboldalunkon közzétett szerelési útmutatóval ellentétes beszerelés. Az összeszerelési útmutató linkje itt találhatóak: https://gabionylemon.sk/montazne-navody/. 
  4. d) Ön nem jogosult a hiba miatti felelősségi jogának gyakorlására, ha a hibáról az Áru átvétele előtt tudott, ill. figyelmeztettük Önt.
 3. Kártérítési felelősség gyakorlása (panasztétel) 
  1. a) Abban az esetben, ha az Áru hibás, különösen, ha a jelen cikkely 2. pontjában foglalt feltételek bármelyike ​​nem teljesül, Ön értesíthet bennünket a hibáról, és gyakorolhatja a hibákért való felelősséget (azaz igényt tarthat a reklamációra) e-mailben vagy levélben, a weboldalon található címeink valamelyikére, vagy személyesen a következő címünkön: Družstevná 849, 027 43 Nižná. Reklamációhoz felhasználhatja a Honlapunk által biztosított formanyomtatvány-mintát is, amely a Feltételek 1. számú melléklete. 
  2. b) Az értesítésben, amellyel reklamációt nyújt be, tüntesse fel az Áru hibájának leírását és azonosító adatait, beleértve azt az e-mailt is, amelyre a reklamáció módjáról szeretne értesítést kapni, valamint a VII. cikkely 4-9. pontjaiban meghatározott hibafelelősségi igények közül melyiket kívánja igénybe venni. 
  3. c) Reklamáció esetén az Áru vásárlását igazoló bizonylatot (számlát) is adja át részünkre annak bizonyítására, hogy a tőlünk vásárolta az árut, ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek reklamációját tudomásul venni. 
  4. d) A reklamációs eljárás megindításának napjának azt a napot tekintjük, amikor a Feltételek jelen cikkelyének b) és c) pontja szerinti adatokkal és dokumentumokkal együtt a hibás Áru leszállítása megtörtént. Abban az esetben, ha az Ön által igényelt beadványa hiányos (különösen olvashatatlan, nem egyértelmű, érthetetlen, nem tartalmazza a szükséges dokumentumokat stb.), akkor e-mailben vagy telefonon kérjük a benyújtott panasz kiegészítését. Ebben az esetben a reklamációs eljárás a kiegészített beadvány kézbesítésének napján kezdődik. 
  5. e) Ha a benyújtott panaszt kiegészítését nem nyújtja be jelen Feltételek VII. cikkely d pontjában foglaltakat szerint indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a levél kézbesítésétől számított 10 napon belül a VII. cikkely d pontjának értelmében az Ön beadványát megalapozatlannak tekintjük.

Cikkely VIII.

Panaszkezelés

 1. Az Ön döntése alapján Önnek jogában áll panasszal élni a hatályos Polgári Törvénykönyv 40/1964 számú törvény 622-es és 623-as paragrafusa és azok módosításai alapján (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) (a jelen Feltételek ezen cikkelyének 4-9. pontjában), a panasz kezelésének módját haladéktalanul meghatározzuk, bonyolult esetekben a panasz benyújtásától számítva legkésőbb 3 munkanapon belül. Indokolt esetben, különösen, ha az Áru állapotának komplex műszaki felmérése szükséges, legkésőbb az Ön reklamációjától számított 30 napon belül.
 2. A panaszkezelés módjának meghatározása után a panaszt haladéktalanul kezeljük, indokolt esetben a későbbiekben kezeljük; a panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz keltétől számított 30 napnál. A panaszkezelés határidejének lejárta után Önnek jogában áll elállni a szerződéstől, vagy lehetőség szerint az Árut új árura cserélni.
 3. A panasz kezeléséről legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül írásos dokumentumot állítunk ki, melynek kezeléséről e-mailben tájékoztatjuk Önt. A reklamáció elfogadása esetén a megjavított Árut elküldjük Önnek, vagy az Árut új árura cseréljük, vagy az Áruért kifizetett összeget visszaküldjük Önnek, hacsak másként nem állapodunk meg.
 4. Ha a hiba kijavítható, joga van a hiba térítésmentes, kellő időben és szabályszerű kijavítására. Az Áru hibáját indokolatlan késedelem nélkül eltávolítjuk. 
 5. A hiba elhárítása helyett kérheti az Áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az Áru egy részét érinti, akkor ezen alkatrész cseréjét, abban az esetben, ha az Áru Árából vagy a hiba súlyosságából adódóan aránytalan költségünk nem merül fel.
 6. Az Áru hibájának megszüntetése helyett Ön mindig kicserélheti a hibás Árut hibátlanra, amennyiben ez nem okoz Önnek komoly nehézséget. 
 7. Ha az Áru olyan hibájáról van szó, amely nem távolítható el, és amely megakadályozza, hogy az árut rendeltetésszerűen tudja használni, Önnek jogában áll az Árut kicserélni, vagy elállni a Szerződéstől. Ugyanezek a jogok illetik meg Önt a javítható hibák esetén is, ha a hiba kijavítása után az újra megismétlődik vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja megfelelően használni az Árut.
 8. Egyéb javíthatatlan hiba esetén Ön az Áru Árából ésszerű árengedményre jogosult. 
 9. A reklamációt elintézettnek tekintjük a megjavított Áru átadásával, az Áru cseréjével, az Áru árának visszaküldésével, az Áru Árából való ésszerű engedmény megfizetésével, a teljesítés (Áru) átvételre vonatkozó írásbeli felszólítással vagy a panasz indokolt elutasítása esetén.
 10. A reklamációiból eredő felelősségi jogok gyakorlását a hatályos Polgári Törvénykönyv és a Szlovák Nemzeti Tanács 250/2007 számú törvény 619. paragrafusa és azok későbbi módosításai és a Szlovák Nemzeti Tanács 371/2009-es számú törvénye szabályozza a fogyasztóvédelemről (továbbiakban Fogyasztóvédelmi Törvény), valamint a 102/2014-es törvény, amely szabályozza a fogyasztók védelmét a távollevők között kötött szerződés vagy az eladó telephelyén kívül kötött szerződés esetén történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során, valamint azok későbbi módosításai (a továbbiakban: Törvény a fogyasztóvédelemről a távértékesítésben) az irányadóak. Ha vállalkozóként vásárolja meg az árut az e-shopunkon keresztül Önre a Kereskedelmi törvénykönyv 513/1991-es törvény 2. paragrafusának 2. bekezdése és azok módosításai érvényesek.  A hibákért való felelősség gyakorlása során Önre a jelen jogszabály szerinti adásvételi szerződésre vonatkozó rendelkezések az irányadók. Vállalkozóknál az adásvételi szerződés megkötésekor az adásvételi szerződésben foglaltakra a Kereskedelmi Törvénykönyvben leírt szabályok vonatkoznak.

Cikkely IX.

Elállás a szerződéstől

 1. A Szerződéstől való elállás, azaz az eladó és Ön-Vevő között fennálló szerződéses jogviszony megszűnése, a jelen cikkelyben, vagy a Feltételek egyéb rendelkezéseiben meghatározott okokból és módokon történhet, amelyben kifejezetten szerepel az elállás lehetősége.
 2. Abban az esetben, ha Ön fogyasztó, azaz olyan személy, aki az árut a vállalkozási körén kívül vásárolja meg, a törvény 7. paragrafusa szerint, amely szabályozza a fogyasztóvédelem a távértékesítés esetén Önnek jogában áll indoklás nélkül elállni a Szerződéstől az Áru kézbesítésétől számított 14 napon belül. Abban az esetben, ha olyan Szerződést kötöttünk, amelynek tárgya többféle Áru, vagy az Áruk több részének leszállítása, ez az időszak csak az Áru utolsó részének leszállításának napjától kezdődik, és ha olyan Szerződést kötöttünk, amelynek értelmében rendszeresen és ismétlődően szállítjuk Önnek az Árut, az első szállítás kézbesítésének napjával kezdődik. Bármilyen bizonyítható módon elállhat a Szerződéstől (különösen, ha e-mailben vagy levélben küld nekik értesítést az azonosító adataink alatt felsorolt ​​elérhetőségeink valamelyikére). Az elálláshoz használhatja az általunk elkészített formanyomtatvány-mintáját is, amely jelen Feltételek 2. melléklete.
 3. Ön azonban fogyasztóként nem állhat el a Szerződéstől abban az esetben, ha a Szerződés tárgya: 
 4. a) Olyan áru, amelynek ára akaratunktól függetlenül a pénzpiaci árak mozgásától függ, és előfordulhat a Szerződéstől való elállás időszakában; 
 5. b) Olyan áru, amelyet az Ön speciális igényei szerint állítottak elő, és amelyet az Ön számára készültek, vagy kifejezetten egy fogyasztó számára készült áru; 
 6. c) Zárt csomagban lévő áruk, amelyeket egészségügyi vagy higiéniai okokból kivettek a csomagból, nem küldhetők vissza;
 7. Az elállási idő jelen Feltételek 2. cikkelyében leírtak szerint betartottnak kell tekinteni, ha Ön értesítést küld nekünk arról, hogy eláll a Szerződéstől. 
 8. A Szerződéstől való elállás esetén az Árat az elállás hatályba lépésétől számított 14 napon belül visszautaljuk arra a számlára, amelyről azt jóváírták, vagy a Szerződéstől való elálláskor kiválasztott számlára. Az összeget azonban nem térítjük vissza, amíg Ön vissza nem küldi nekünk az árut, vagy nem bizonyítja, hogy visszaküldte nekünk.
 9. A Szerződéstől való elállás esetén jelen Feltételek 2. cikkelyének értelmében Ön köteles az árut az elállástól számított 14 napon belül részünkre elküldeni, az Árut nekünk vagy az Áru átvételére jogosult személynek átadni, miközben Ön viseli az Áru részünkre való visszaküldésének költségeit. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha vállaljuk, hogy az Árukat személyesen vagy egy általunk meghatalmazott személyen keresztül átvesszük. A határidő akkor áll fenn, ha az Árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra. Másrészt Ön jogosult a szállítási ár visszatérítésére, de csak az általunk az Áru kiszállítására felajánlott legolcsóbb Áru szállítási módnak megfelelő összegben.
 10. Ön vállalja a felelősséget a keletkezett kárért, abban az esetben, ha az Áru azért hibásodott meg, mert Ön nem a rendeltetésének megfelelő módon használta. Ebben az esetben a keletkezett kárt az után számlázzuk ki, miután az árut visszakaptuk, 14 nap áll rendelkezésre az összeg elszámolására. Abban az esetben, ha az Áruért kifizetett összeget még nem küldtük vissza Önnek, jogosultak vagyunk a költségek miatti követelést leszámítani a visszatérítési követelésből.
 11. Jogosultak vagyunk elállni a Szerződéstől, ha az Áru elfogyott a készletről, az Áruk elérhetetlensége vagy vis maior esetén, vagy ha minden tőlünk elvárható erőfeszítésünk ellenére sem tudjuk az Árut Önnek a jelen Feltételekben meghatározott időtartamon belül leszállítani. Ezekben az esetekben kötelesek vagyunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni Önt erről a tényről, és a szerződéstől való elállásról szóló értesítéstől számított 14 napon belül visszatéríteni Önnek a már kifizetett Áru teljes összegét. Az Áru kifizetett Teljes árat ugyanúgy visszatérítjük, ahogyan Ön a Teljes árat kifizette, anélkül, hogy ez érintené azt a jogát, hogy más visszatérítési módban állapodjunk meg Önnel, ha azzal kapcsolatban nem számítunk fel további díjakat. 
 12. Akkor is jogosultak vagyunk elállni a Szerződéstől, ha Ön az Árut átvételi kötelezettsége keletkezésének napjától számított 5 munkanapon belül nem vette át.

Cikkely X.

Panaszok benyújtása

  1. Ha Ön fogyasztó, jogosult panaszt tenni írásban, e-mailben a következő címre: 
  2. a) A panasz elbírálásáról az Ön e-mail címére küldünk tájékoztatást. 
  3. b) A felügyeleti hatóság a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI), a Zsolnai Régió SOI Felügyelősége, székhelye: Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79 Žilina 1, tel. szám 041/763 21 30, 041/724 58 68 
  4. c) Ha nem elégedett a panasza kezelésével, elektronikusan is benyújthat panaszt a https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi. weboldalon elérhető platformon keresztül.
  5. Alternatív vitarendezés a fogyasztókkal 
  6. a) Önnek jogában áll felvenni velünk a kapcsolatot jogorvoslati kérelmével az ars@soi.sk vagy adr@soi.sk címre küldött e-maillel, ha nem elégedett azzal, ahogyan panaszát kezeltük, vagy ha úgy gondolja, hogy megsértettük az Ön jogait. Amennyiben kérelmére nemleges választ adunk, vagy annak benyújtásától számított 30 napon belül nem válaszolunk, Önnek jogában áll javaslatot tenni az alternatív vitarendezés megindítására az alternatív vitarendezést kezelő szervezeteknél (a továbbiakban: szervezet) a 391/2015-os törvényben leírtak szerint, amely szabályozza a fogyasztói jogviták alternatív vitarendezését és azok későbbi módosításait. (a továbbiakban: alternatív vitarendezési törvény). 
  7. b) Ezek a szervezetek az alternatív vitarendezési törvény 3. paragrafusában leírtak szerinti szervezetek és felhatalmazott jogi személyek, és jegyzéküket a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján találhatóak: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  8. c) Javaslatot az alternatív vitarendezési törvény 12. §-a szerinti meghatározott módon nyújthat be. 
  9. d) Önnek jogában áll peren kívüli vitarendezést is kezdeményezni, online a weboldalon elérhető ODR platformon keresztül: 

  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_297

 1. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN.

Cikkely XI.

Záró rendelkezések

 1. Ha a mi és az Ön jogviszonya a nemzetközi jogot is érinti (például árut küldünk a Szlovák Köztársaság területén kívülre), a szerződéses kapcsolatra mindig a Szlovák Köztársaság törvényei az irányadóak. Ha azonban Ön fogyasztó, ez a megállapodás nem érinti a Szlovák Köztársaság vagy az Európai Unió vonatkozó jogszabályait. 
 2. Vállalkozóra, mint vevőre, aki az e-shopon keresztül adásvételi szerződést köt, az adásvételi szerződésben foglaltakra a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, kivéve, ha az Áruk távvásárlására vonatkozó egyéb általánosan kötelező érvényű jogszabályi rendelkezések nem írnak elő, amelyek elsőbbséget élveznek ezzel a jogi szabályozással szemben. 
 3. Minden levelezést e-mailben kézbesítünk. E-mail címünk a jelen Feltételek elején található adataink között szerepel. A levelezést a Szerződésben, a Felhasználói fiókban megadott e-mail címére kézbesítjük, vagy arra az e-mail címre, amelyen keresztül kapcsolatba lépett velünk. 
 4. A szerződés csak írásbeli megállapodásunk alapján módosítható. Azonban jogosultak vagyunk a jelen Feltételek módosítására, de ez a változás nem érinti a már megkötött Szerződéseket, hanem csak azokat a Szerződéseket, amelyek a változás hatálybalépése után jönnek létre. A változásról azonban csak abban az esetben értesítjük, ha Ön létrehozta a felhasználói fiókját (hogy Ön rendelkezzen ezen információkkal abban az esetben, ha új Árut rendel, de a változás nem alapozza meg a felmondás jogát, mivel nincs felmondható szerződésünk) vagy a Szerződés értelmében az Árut rendszeresen és ismételten szállítjuk. A változásról legalább 14 nappal a változás hatályba lépése előtt tájékoztatást küldünk az Ön e-mail címére. Ha a változásról szóló tájékoztatás elküldését követő 14 napon belül nem kapunk Öntől értesítést az Áruk rendszeres és ismételt szállítására vonatkozó megkötött szerződésről, az új feltételek a Szerződésünk részévé válnak, és az áru következő kézbesítésekor már hatályba lépnek. A felmondási idő 2 hónap. 
 5. Vis maior vagy előre nem látható események (természeti katasztrófa, világjárvány, üzemzavar, alvállalkozói mulasztások stb.) esetén nem vállalunk felelősséget a vis maior vagy előre nem látható események által okozott vagy azzal összefüggésben okozott károkért, és ha ez a helyzet több mint 10 napig fennáll, akkor nekünk és Önnek jogában áll elállni a Szerződéstől. 
 6. Jelen Feltételek melléklete a Panasztételi formanyomtatvány és Szerződéstől való elálláshoz szükséges formanyomtatvány. 
 7. A Szerződést, beleértve a Feltételeket is, nálunk archiváljuk elektronikus formában, de ez az Ön számára nem elérhető. A jelen Megrendelési Feltételeket azonban a Megrendelés összefoglalójával együtt mindig e-mailben megkapja, és ezért ezekhez a dokumentumokhoz, a Szerződéshez mindig hozzáférhet. Azt javasoljuk, hogy mentse el a Megrendelés visszaigazolását és a Feltételeket. 
 8. A távértékesítésben a fogyasztóvédelemről szóló törvény 3. paragrafus 1. bekezdésének n) pontja szerint tevékenységeinkre semmilyen magatartási kódex nem vonatkozik.
 9. A jelen Általános Szerződési Feltételek …………… lépnek hatályba.

1. számú MELLÉKLET – Panasztételi formanyomtatvány

Címzett: …………………………….. 

 

Reklamációt benyújtó fél:

o Cím, név és vezetéknév: 

o Lakóhely címe: 

o E-mail cím: 

o Megrendelés és számla száma: 

o Megrendelés dátuma: 

o Az áru átvételének dátuma: 

o Reklamált áruk (név és kód): 

o Az áru hibáinak leírása és mértéke:

Az eladó ügyfeleként kérem, hogy panaszomat az alábbiak szerint kezeljék: 

A pénzt a bankszámlára (IBAN) kérem/más lehetőség

 • Mellékletek: 
 • Dátum: 
 • Aláírás:

2. számú MELLÉKLET – Formanyomtatvány a szerződéstől való elállásra

Címzett:…………………

Ezúton kijelentem, hogy a 102/2014-es számú törvény értelmében, mely szabályozza a távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során történő eladást a fogyasztóvédelemről, valamint azok módosításáról szóló törvény (a továbbiakban: a távértékesítésben a fogyasztóvédelemről szóló törvény) értelmében elállok a szerződéstől:

– Név és vezetéknév: 

–  Cím: 

– E-mail cím: 

– Megrendelés és számla száma: 

–  Rendelés dátuma: 

– Az áru átvételének dátuma: 

– Visszaküldött áruk (név és kód): 

– Az áru visszaküldésének oka: 

– A kapott pénzeszközök visszatérítésének módja:

A pénzt a bankszámlára (IBAN) kérem/más lehetőség

Figyelmeztetés a fogyasztó számára: Az eladó a távértékesítésben a fogyasztóvédelemről szóló törvény 10. paragrafus 4. bekezdése szerint jogosult a fogyasztótól az áru olyan kezeléséből adódó értékcsökkenés megtérítését követelni, amely alapján bizonyítható, hogy az árukat jellemzőinek és funkcionalitásának nem megfelelően kezelték.

 

 • Dátum: 
 • Aláírás:

3. számú MELLÉKLET – Nyomtatvány minta a szerződéstől való elállásra

(Csak akkor töltse ki és küldje el ezt az űrlapot, ha el kíván állni a szerződéstől)

-Kinek ……………(Az eladó kitölti a nevét, vezetéknevét, a vállalkozás székhelyét, ha természetes személyről van szó, aki vállalkozik az a vállalkozás nevét, székhelyét, ha jogi személyről van szó, a fax számot és az e-mail címet):

– Ezennel kijelentem (*), hogy elállok (*) ezen árukra vonatkozó szerződéstől / a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéstől (*): ………….

– Megrendelés dátuma / kézhezvétel dátuma (*) …………… 

– A fogyasztó(k) vezeték- és keresztneve (*) …………….. 

– A fogyasztó(k) címe (*) ………… 

– A fogyasztó(k) aláírása (*) (csak akkor, ha ezt a nyomtatványt papíron nyújtják be) … 

– Dátum ………….. 

(*) A nem kívánt rész áthúzható.

Utasítás a fogyasztó elállási jogának gyakorlásáról

Elállási jog

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni jelen szerződéstől. 

A szerződéstől való elállás határideje …….-tól számított 14 nap elteltével jár le (az 1. pontban foglaltak szerint töltse ki) 

A szerződéstől való elállási jog gyakorlása során egyértelmű nyilatkozattal (például postán, faxon vagy e-mailben elküldött levélben) közölje velünk döntését, az elállás okát az alábbi címen…………… (a 2. pontban leírtak szerint töltse ki). 

2) Erre a célra használhatja az általunk elküldött elállási űrlap mintáját.

(ha engedélyezi a fogyasztóknak a szerződéstől való elállást a weboldalán keresztül, akkor a 3. pontban leírtak szerint töltse ki a szöveget) 

Az elállási határidő érvényben marad, ha Ön az elállási határidő lejárta előtt értesítést küld elállási jogának gyakorlásáról.

Az elállás következményei

A szerződéstől való elálláskor visszatérítjük a szerződéskötéssel kapcsolatos Ön által teljesített összes befizetést, így különösen a vételárat, beleértve az áruk Önnek történő kiszállításának költségét is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha Ön az általunk kínált legolcsóbb normális szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek. A kifizetés ugyanolyan módon történik, mint ahogyan az befizetésnél történt, kivéve, ha kifejezetten nem egyezett bele egy másik fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül. 

A megvásárolt áru ellenértékének kifizetése csak a visszaküldött áru címünkre történő visszaszállítása után, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása után történik, attól függően, hogy melyik következik be előbb (ezt a feltételt ne említse olyan szerződéseknél, ahol Ön elállás esetén felajánlja az átvételt).

(a 4. pontban leírtak szerint töltse ki) 

(az 5. pontban leírtak szerint töltse ki)

Kitöltési útmutató:

 1. A szerződéstől való elálláskor visszatérítjük a szerződéskötéssel kapcsolatos Ön által teljesített összes befizetést, így különösen a vételárat, beleértve az áruk Önnek történő kiszállításának költségét is. Ez nem vonatkozik a többletköltségekre, ha Ön az általunk kínált legolcsóbb normális szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A kifizetéseket indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük Önnek. A kifizetés ugyanolyan módon történik, mint ahogyan az befizetésnél történt, kivéve, ha kifejezetten nem egyezett bele egy másik fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül. 

  A megvásárolt áru ellenértékének kifizetése csak a visszaküldött áru címünkre történő visszaszállítása után, vagy az áru visszaküldését igazoló okmány bemutatása után történik, attól függően, hogy melyik következik be előbb (ezt a feltételt ne említse olyan szerződéseknél, ahol Ön elállás esetén felajánlja az átvételt).

  (a 4. pontban leírtak szerint töltse ki) 

  (az 5. pontban leírtak szerint töltse ki)

  Írja be az alábbi idézőjelben lévő szövegek egyikét:
  1. a) szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés vagy nem tárgyi adathordozón nyújtott elektronikus tartalom szolgáltatására irányuló szerződés esetén: „szerződés megkötése.”; 
  1. b) olyan szerződés esetén, amelynek tárgya az áru értékesítése: „amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – átveszi az árut.”; 
  2. c) ha a fogyasztó által megrendelt árut külön-külön, egyetlen megrendelésben szállítják: „amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – átveszi az utoljára leszállított árut.”; 
  3. d) ha több részből vagy darabból álló árut szállítanak ki: „amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik fél – a fuvarozó kivételével – átveszi az utolsó alkatrészt vagy darabot.”; 
  4. e) ha az árut meghatározott időn belül ismételten kézbesítik: „amikor Ön vagy az Ön által megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – átveszi az elsőként leszállított árut.”

  2.Töltse ki cégnevét és székhelyét vagy telephelyét, valamint telefonszámát, faxszámát és e-mail címét.

  1. Ha engedélyezi a fogyasztónak, hogy az Ön webhelyén keresztül kitöltse és elküldje az elállási nyilatkozatot, töltse ki a következőket: „Amennyiben igényt tart rá, az elállási nyilatkozatról szóló formanyomtatványt vagy bármely más félreérthetetlen elállási nyilatkozatot elektronikusan is kitölthet és elküldhet a [webhely címe] weboldalunkon keresztül. Ha él ezzel a lehetőséggel, akkor tartós adathordozón (például e-mailben) haladéktalanul visszaigazoljuk a szerződéstől való elállás elfogadását.”
  2. Az áru kiszállításával összefüggésben tájékoztassa a fogyasztót arról, hogy a szerződéstől való elállás esetén hogyan lehet az árut visszaküldeni: 
  3. a) írja be az áru visszaküldésének módját 

  – „az árut átvesszük.” vagy 

  – “Küldje vissza az árut, vagy hozza el a címünkre, vagy adja át …… [amennyiben meghatalmazott egy személyt az áru átvételére, írja be a nevét és címét] legkésőbb 14 napon belül az elállási jog gyakorlásának időpontjáig. A határidőt betartottnak kell tekinteni, ha Ön a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi az árut.”;

  1. b) töltse ki az áru visszaküldésének költségeire vonatkozó tájékoztatót 

  – “Az áru visszaküldésének költségét mi álljuk.”; 

  – “Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.”; 

  – Ha távollevők között kötött szerződés esetén Ön nem ajánlja fel az áru visszaküldése esetén a költségek megtérítését, és az árut – jellegére tekintve – nem lehet postai úton visszaküldeni: „A közvetlen visszaküldési költségek Önt terhelik [összeg beírása] Euróban.”; vagy ha az áru visszaküldésének költsége észszerűen előre nem számítható ki: „Az áru visszaküldésének közvetlen költsége Önt terheli. E költségek becsült értéke … EUR [összeg beillesztése].”; vagy 

  – Ha az eladó telephelyén kívül kötött szerződések esetén az árut természeténél fogva postai úton nem lehet visszaküldeni, és a szerződés megkötésekor a fogyasztó házához szállították: „Átvesszük az árut saját költségünkön.”

  1. c) információk kiegészítése a fogyasztó felelősségéről a visszaküldött áruban okozott károkért: „Ön csak az áru természetének, tulajdonságainak és funkcionalitásának meghatározásához szükségestől eltérő kezelésből eredő áruk értékcsökkenéséért felelős.”
  2. Szolgáltatási szerződés esetén a következő szöveggel egészítse ki: “Ha az elállási időszak alatt kérte a szolgáltatás megkezdését, addig a napig köteles a ténylegesen nyújtott szolgáltatások árát megtéríteni nekünk, amíg nem jelezte nekünk a szerződéstől való elállási szándékát.”
 

© 2024 GabionokLemon.hu | Az oldal tartalmának más oldalakon történő elhelyezése, nyomtatott és egyéb médiában való terjesztése szerzői jogvédelem alatt ál, és csak a LEMON trade s.r.o. írásos hozzájárulásával lehetséges.

Megalkotta FúúDobre

Biztonságos fizetés

Visa, Maestro, MasterCard, Google Trusted Store